معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : هاجر   تحریری نیک صفت

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تعلیم و تربیت اسلامی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آموزش معلمان

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

هاجر تحریری نیک صفت

مرتبه علمی :
    استادیار
^